Tin đăng vào lúc 15:49 15-02-2023, được duyệt bởi Dương Trịnh

Các Tuyến của xe khách Bắc Giang

 


 Từ ngày 09/01/2020, Công ty Cổ phần xe khách Bắc Giang có điều chỉnh giá vé một số chặng, tuyến của Công ty đang phục vụ. Cụ thể như sau:

1.Tuyến  Bắc Giang ↔ Cầu Gồ

Bắc Giang ↔ Cầu Gồ 30.000 đồng
Bắc Giang ↔ Cao Thượng 20.000 đồng
Cao Thượng ↔ Cầu Gồ 20.000 đồng

2. Tuyến Chũ (Lục Ngạn) ↔ Gia Lâm (Hà Nội)

Chũ  ↔ Gia Lâm 75.000 đồng
Chũ ↔ Bắc Giang 45.000 đồng
Chũ ↔ Bắc Ninh 55.000 đồng
Bắc Giang ↔ Gia Lâm 45.000 đồng
Đồi Ngô (Lục Nam) ↔ Gia Lâm 60.000 đồng
Đồi Ngô (Lục Nam) ↔ Bắc Ninh 40.000 đồng
Vé chặng (Đồi Ngô đi Chũ, TP Bắc Giang) 20.000 đồng

3.Tuyến Bắc Giang ↔ Yên Nghĩa (Hà Đông)

Bắc Giang ↔ Yên Nghĩa (Hà Đông) 65.000 đồng
Bắc Giang ↔ BigC Thăng Long 55.000 đồng
Bắc Giang ↔ Cầu Thanh Trì 40.000 đồng
Bắc Ninh ↔ Yên Nghĩa 45.000 đồng

4.Tuyến Cầu Gồ (Yên Thế) ↔ Gia Lâm (Hà Nội)

Cầu Gồ ↔ Gia Lâm 65.000 đồng
Bố Hạ ↔ Gia Lâm 50.000 đồng
Bắc Giang ↔ Gia Lâm 45.000 đồng
Bố Hạ ↔ Quang Châu 40.000 đồng
Cầu Gồ ↔ TP Bắc Giang 30.000 đồng

5.Tuyến Bắc Giang ↔ Mỹ Đình (Hà Nội)

Bắc Giang ↔ Mỹ Đình 65.000 đồng
Bắc Giang ↔ T.trấn Chờ (Yên Phong) 35.000 đồng
Bắc Ninh ↔ Mỹ Đình 35.000 đồng

6.Tuyến Nhã Nam (Tân Yên) ↔ Gia Lâm (Hà Nội)

Nhã Nam ↔ Gia Lâm 60.000 đồng
Cao Thượng ↔ Gia Lâm 55.000 đồng
Nhã Nam ↔ Bắc Ninh 45.000 đồng
Bắc Giang ↔ Gia Lâm 45.000 đồng
Nhã Nam ↔ Bắc Giang (Cầu vượt Song Khê) 30.000 đồng
Vé chặng 20.000 đồng

7.Tuyến Nhã Nam (Tân Yên) ↔ Mỹ Đình (Hà Nội)

Nhã Nam ↔ Mỹ Đình 60.000 đồng
Nhã Nam ↔ Hiệp Hòa 18.000 đồng
HIệp Hòa ↔ Mỹ Đình 50.000 đồng
Cầu Vát ↔ Mỹ Đình 30.000 đồng
Hiệp Hòa ↔ Phố Nỉ (Sóc Sơn) 15.000 đồng
Nhã Nam ↔ Phố Nỉ 33.000 đồng

8.Tuyến Bắc Giang ↔ Sơn Động

Bắc Giang ↔ Sơn Động 65.000 đồng
Bắc Giang ↔ Biển Động 55.000 đồng
TT Đồi Ngô ↔ Sơn Động 55.000 đồng
Bắc Giang ↔ Chũ 38.000 đồng
Chũ ↔ Sơn Động 38.000 đồng
TT Đồi Ngô  ↔ Biển Động 38.000 đồng
Bắc Giang ↔ TT Đồi Ngô 20.000 đồng
TT Đồi Ngô ↔ Chũ 20.000 đồng
Chũ ↔ Biển Động 20.000 đồng
Biển Động ↔ Sơn Động 20.000 đồng

9.Tuyến Bắc Giang ↔ TT Chũ (Lục Ngạn)

Bắc Giang ↔TT Chũ 38.000 đồng
Bắc Giang ↔ TT Đồi Ngô 20.000 đồng
 
Mới
Địa chỉ người đăng tin
49 Phạm Hùng; 96 Hoàng Đạo Thành
Share thông tin

YOUBUS.VN RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH !

Xe các tỉnh
1900
Các Tuyến của xe khách Bắc Giang
Văn Phòng Đại Diện
YOUBUS.VN
Tầng 6A, Diamond Flower Tower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân , TP.Hà Nội
P: 0844212888 - 0844313999
Email
YOUBUS.VN@gmail.com
Link Facebook